Projekty
Prawo – porady i informacje

Istnieje możliwość uzyskania porad prawnych i podatkowych, które dla członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych są bezpłatne.

W celu uzyskania porady prosimy o kontakt:

Mariusz Leciński – Radca Prawny
tel: +48 601 175 443
e-mail: obsluga.prawna@pigmiur.pl

Tutaj znajdują się również informacje prawne i podatkowe, głównie o aktualnych zmianach, w tym dotyczących przede wszystkim branży maszyn rolniczych.
Zapoznaj się z naszymi opracowaniami.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę – stanowisko Izby

Czy zakaz handlu w niedzielę może mieć wpływ na organizacje pracy rolników? Okazuje się, że tak i to znaczny. Szczególnie w trudnych sezonach, kiedy liczy się każda godzina i wykonywanie prac polowych konieczne jest również w święta.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, branżowy reprezentant firm z zakresu mechanizacji rolnictwa, wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy z wnioskiem, aby w dalszych pracach nad projektem ustawy wprowadzono wyjątek, umożliwiający zakupy maszyn rolniczych i części do nich w okresie od czerwca o września również w niedziele i święta, bez żadnych ograniczeń.
Jeżeli nie nastąpi zmiana podejścia, rolnik w okresie prac polowych (np. żniw) nie będzie mógł kupić w niedzielę przysłowiowego sznurka do snopowiązałki, o częściach do maszyn rolniczych nie wspominając. Dotyczy to oczywiście sytuacji nadzwyczajnych i awaryjnych, które jak wiadomo w trakcie wytężonych prac mogą się zdarzyć, również w niedzielę. Obawiamy się, że w związku z zakazem handlu w niedzielę i święta, w sytuacji awarii maszyny, rolnicy będą musieli odłożyć pracę i zmuszeni będą czekać na przyjazd serwisu do poniedziałku? Jeśli ustawa nie uwzględni zaproponowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych uwag, to niestety tak to może wyglądać.

W dniach 11-12 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy, która pracuje nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes i dyrektor zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Michał Spaczyński.

W imieniu firm zrzeszonych z naszej Izbie podczas posiedzenia zaproponowaliśmy wprowadzenie do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę dodatkowych odstępstw poprzez dodanie dwóch nowych punktów, które uwzględniać będą z jednej strony potrzeby rolników, a z drugiej nie będą komplikowały prac zakładów serwisowych w okresach wzmożonych prac polowych. Dodatkowo z racji tego, iż Izba jest organizatorem wystaw AGRO SHOW, zależało nam na jasnej sytuacji związanej z organizowaniem i przeprowadzaniem handlu na imprezach targowych. Efektem naszych propozycji są zapisy w projekcie ustawy, które zezwalać będą na handel w niedzielę:
– w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w  placówkach  handlowych  prowadzących  sprzedaż  części  zamiennych  i  maszyn rolniczych;
– w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby  festynów,  jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

 

Cieszy nas, że  nasze uwagi zostały uwzględnione. Oczekujemy na rezultaty dalszych prac legislacyjnych nad ustawą licząc, że zaproponowane przez Izbę zmiany staną się jej częścią.