Projekty
Współpraca międzynarodowa
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 2009 roku jest członkiem CLIMMAR – międzynarodowej organizacji skupiającej podmioty i organizacje reprezentujące interesy dealerów maszyn i urządzeń rolniczych. Obecnie do CLIMMARU należy 16 narodowych organizacji. Uczestnictwo w spotkaniach i kongresach organizowanych przez CLIMMAR daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących branży z podobnymi organizacjami z innych krajów europejskich, współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych, a także zapoznania się ze specyfiką i problemami branży w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji o CLIMMAR znajduje się na stronie: www.climmar.com