Projekty
Współpraca międzynarodowa
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 2009 roku jest członkiem CLIMMAR – międzynarodowej organizacji skupiającej podmioty i organizacje reprezentujące interesy dealerów maszyn i urządzeń rolniczych. Obecnie do CLIMMARU należy 16 narodowych organizacji. Uczestnictwo w spotkaniach i kongresach organizowanych przez CLIMMAR daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących branży z podobnymi organizacjami z innych krajów europejskich, współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych, a także zapoznania się ze specyfiką i problemami branży w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji o CLIMMAR znajduje się na stronie: www.climmar.com

WSPARCIE DZIAŁAŃ PROEKSPORTOWYCH

Poniżej w materiałach do pobrania znajduje się katalog polskich producentów zrzeszonych w naszej Izbie. Wydany jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Katalog jest dystrybuowany w formie elektronicznej do instytucji, naszych partnerów (w ramach Climmar) i firm, które zgłaszają się do nas i są zainteresowane współpracą z polskimi firmami. Wersja drukowana katalogu wysyłana jest na targi zagraniczne, gdzie jest on prezentowany na wspólnych stoiskach prezentujących polskie firmy.