Aktualności

Wiosenne forum CLIMMAR

14.03.2018

W pierwszym tygodniu marca odbyło się wiosenne forum CLIMMAR. Obok jesiennego kongresu jest to drugie spotkanie, w którym biorą udział przedstawiciele organizacji zrzeszonych w CLIMMAR.

Ma ono bardziej roboczy charakter. W tym roku podczas spotkania pracowano nad inicjatywami Climmar w latach 2018-2020 oraz wypracowano stanowiska w dwóch kwestiach:
współpracy dealerów maszyn z producentami
oraz
inteligentnego rolnictwa (smart farming).
Efektem prac będzie wspólny dokument, gotowy w kwietniu 2018, reprezentujący stanowisko Climmar w tych kwestiach. Obecnie treść ich jest opiniowana przez krajowe zrzeszenia. Gotowy dokument będzie reprezentował oficjalne stanowisko Climmar w ww tematach i wykorzystywany będzie podczas dyskusji i spotkań zewnętrznych a także wewnętrznych pomiędzy organizacjami członkowskimi.