AMAZONE rozszerza asortyment – Centaya-C do łączonego wysiewu

30.03.2022

AMAZONE rozszerza asortyment pneumatycznych nabudowanych siewników o nowy Centaya-C. Cechą szczególną agregatu uprawowo-siewnego jest nowy dwukomorowy zbiornik o pojemności 2000 litrów. Dzięki temu możliwa jest aplikacja kilku mediów w jednym przejeździe. Nowy Centaya-C Super jest dostępny w szerokościach roboczych 3, 3,5 i 4 m.

Szeroki zakres zastosowań

W związku z coraz większymi wyzwaniami w profesjonalnej produkcji roślinnej stale rosną wymagania wobec nowoczesnej techniki siewu jako podstawy do uzyskiwania najwyższych plonów. Dlatego precyzyjne dozowanie nasion i dokładne umieszczanie ich w glebie mają najwyższy priorytet. Szczególny nacisk położono również na jednoczesne dozowanie kilku nasion lub równoległe stosowanie nawozów z nasionami. Nowy Centaya-C Super, wyposażony w dwukomorowy zbiornik, umożliwia obecnie wysiew oprócz rośliny głównej także roślin towarzyszących i podsiewów, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia zwalczania chwastów oraz zwiększenia kontroli erozji i bioróżnorodności. Ponadto jednoczesne stosowanie nawozów jest skutecznym rozwiązaniem, które prowadzi do szybkiego rozwoju młodych roślin i wysokich wschodów. Dla rolnika i firmy usługowej ta technika siewu oznacza różne metody uprawy roli oraz dużą elastyczność w doborze materiału siewnego i nawozów. Ponadto dzięki zmniejszeniu liczby przejazdów można zaoszczędzić paliwo i czas.

Maksymalnie trzy różne punkty podawania

Siewnik Centaya-C Super może być wyposażony w redlicę jednotalerzową RoTeC pro lub redlicę dwutalerzową TwinTeC.

Redlica RoTeC pro o średnicy 400 mm umożliwia stosowanie dwóch mediów metodą Single-Shoot. W tym przypadku indywidualnie dozowane media są podawane razem przez ten sam odcinek transportowy do redlicy jednotalerzowej. Na przykład, niewielką ilość nawozu można umieścić bezpośrednio z ziarnem.

W połączeniu z redlicą dwutalerzową TwinTeC możliwe jest podawanie dwóch różnych nasion lub nasion i nawozu metodą Double-Shoot w dwóch różnych punktach. W procesie tym pierwsze medium jest osadzane w glebie przez redlicę TwinTeC, a drugie medium transportowane jest przez oddzielny odcinek do dodatkowego wylotu na redlicy TwinTeC i umieszczane w glebie przed rolką ograniczającą głębokość. Dzięki temu rozdzielnemu rozmieszczeniu nawóz może być przykładowo używany w bardziej ukierunkowany sposób, aby zapewnić pełne zasilanie rośliny.

Do jednoczesnego siewu poplonów lub nasion drobnych można zastosować Centaya-C Super z siewnikiem do poplonów GreenDrill 200. Dzięki takiej kombinacji trzeci materiał może być rozdzielany przez talerze odbojowe na powierzchni gleby. Nasiona są podawane bezpośrednio ze zbiornika o pojemności 200 litrów do talerzy odbojowych za siewnikiem.

Precyzyjne, inteligentne i wydajne

W sterowanym systemem ISOBUS siewniku Centaya-C Super różne materiały są dozowane oddzielnie i precyzyjnie za pomocą bezstopniowo regulowanych dozowników elektrycznych w dawkach wysiewu od 0,5 do 400 kg/ha. Przy rozstawie rzędów 12,5 i 15 cm Centaya-C Super osiąga prędkość roboczą do 12 km/h.

Napełnianie jest wygodne dzięki dużemu otworowi zbiornika. Zbiornik ziarna i poszczególne zespoły dozujące są łatwo dostępne z platformy załadowczej. Kalibrację i ustawienia maszyny przeprowadza się w przyjazny dla użytkownika i precyzyjny sposób za pomocą SmartCenter. Na terminalu Amazone ISOBUS AmaTron 4 wyświetlane są normy wysiewu i prędkość obrotowa. Operator może łatwo zmieniać normę wysiewu podczas pracy bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Aby umożliwić szybką wymianę nasion podczas pracy, siewnik można wyposażyć w system szybkiego opróżniania. Opcjonalnie dostępna jest półka do przechowywania dodatkowych worków z nasionami.

Dwukomorowy zbiornik o pojemności 2000 litrów sprawia, że Centaya-C Super jest wyjątkowo wydajny. Podział zbiornika może być wykonany indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta w stosunku 60:40 lub 70:30. Specjalny kształt i umiejscowienie metalowego zbiornika blisko ciągnika zapewniają niskie zapotrzebowanie na siłę udźwigu.

System szybkiego łączenia QuickLink

Siewnik nabudowany Centaya-C Super Pack można bardzo łatwo, szybko i bez użycia narzędzi połączyć z różnymi maszynami uprawowymi Amazone za pomocą systemu szybkiego łączenia QuickLink. W zależności od warunków glebowych możliwe jest połączenie z bronami wirnikowymi KE 02 lub kultywatorami wirnikowymi KG i KX. Na bardzo lekkich glebach Centaya-C Super może być używana z broną talerzową CombiDisc.