Aktualności

CLIMMAR Kongres

12.10.2021

Po rocznej przerwie, tym razem udało się zorganizować roczne spotkanie organizacji CLIMMAR. Spotkanie odbyło się w dniach 7-8 października br.

Nie był to taki kongres jak co roku. Raczej wewnętrzne spotkanie, krótsze niż zwykle, w nieco mniejszym gronie i bez gości spoza organizacji. Najważniejsze jednak, że w ogóle udało się spotkać i omówić najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem CLIMMAR. Tym razem prócz zapoznania się z raportami dotyczącymi sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach oraz prezentacji raportu z badania DSI (indeks zadowolenia dealerów) i raportu branżowego podjęto istotne decyzje dotyczące przyszłości CLIMMARu. Przede wszystkim przegłosowano zmiany w statucie organizacji co przede wszystkim będzie miało wpływ na przyszłe wybory władz CLIMMARu. Ponadto zdecydowano o rejestracji organizacji w Brukseli wg prawa belgijskiego oraz o organizacji stałego sekretariatu. Zmiany te nastąpią w przyszłym roku. Prawdopodobnie już wiosenne spotkanie odbędzie się nie w Gdańsku, jak planowano wcześniej, ale właśnie w Brukseli w nowej siedzibie. Jest to bardzo istotna zmiana tym bardziej, że kwestie związane z lobbingiem stają się coraz ważniejsze w bieżącej działalności CLIMMARu, a to właśnie w Brukseli w kwestii ustalania nowych europejskich przepisów dzieje się najwięcej.