Aktualności

Coroczny kongres CLIMMAR z udziałem PIGMiUR

10.10.2017

W dniach 6-7 października odbył się kolejny Kongres CLIMMAR – międzynarodowej organizacji, której częścią jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Podczas kongresu zostały wybrane władze organizacji na następne trzy lata. Prezesem ponownie został wybrany Erik Hogervorst z Holandii, wiceprezesem Joost Merckx z Belgii. Na stanowisku drugiego wiceprezesa Ulfa Kopplina zastąpił Ludger Gude, który został wybrany na tą funkcję po raz pierwszy.
Tradycyjnie podczas kongresu każdy z krajów członkowskich prezentował raporty dotyczące funkcjonowania branży w poszczególnych krajach. Zaprezentowane zostały również wyniki badań i analiz realizowanych w ramach CLIMMAR: raport dotyczący branży oraz indeks zadowolenia dealerów. Wyniki tego drugiego tradycyjnie prezentowane będą podczas konferencji prasowej  na targach Agritechnika w Hanoverze.
Uczestnicy kongresu mieli też możliwość zapoznania się z prezentacjami pana Maxa Schulmana reprezentującego rolników z organizacji COPA/COGENA, Klausa Pentzlina z organizacji CEETTAR oraz Juergena Lindera wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie dystrybucją w firmie AGCO. Była to też okazja do rozmowy i zadawania pytań dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy dealarami maszyn a rolnikami, firmami wspierającymi rolnictwo i producentami.
Celem kongresu była dyskusja i zdefiniowanie problemów i wyzwań przed jakimi stoi branża dealerów maszyn rolniczych w perspektywie roku 2030. Główne założenia i wyzwania zostały spisane i wkrótce zostaną opracowane w postaci oficjalnego dokumentu.
Następne spotkanie w ramach organizacji planowane jest na wiosnę 2018 roku.