Aktualności

Konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych”.

08.02.2020

W przeddzień wystawy Mazurskie AGRO SHOW rozpoczęła się I konferencja Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W przeddzień wystawy Mazurskie AGRO SHOW rozpoczęła się I konferencja Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Konferencja organizowana jest wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a jej temat to: Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych. W konferencji biorą udział rolniczy z Warmii i Mazur a prelekcje prezentowane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Politechniki Koszalińskiej.
Ostatnim punktem konferencji jest spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Program konferencji

7 lutego 2020

12:15-12:30 Czym są innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich (pracownik WMODR -SIR)

12:30-12:45 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  – korzyści płynące z budowania sieci kontaktów (Pracownik WMODR SIR)

12:45 – 14:15   Sesja I: WYZWANIA W TECHNICE OCHRONY ROŚLIN

  1. Ryzyko wycofania wielu substancji aktywnych – jakich środków może zabraknąć w najbliższych latach? Dr niż. Łukasz Sobiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  2. Metody mechaniczne w pielęgnacji upraw. Prof. dr hab. Jacek Przybył, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  3. Nowe technologie aplikacji środków ochrony roślin. Dr hab. Grzegorz Doruchowski, IO Skierniewice

15:00-17:00   sesja II:  ROLNICTWO PRECYZYJNE czy INTELIGENTNE?

  1. Rolnictwo przyszłości – automatyzacja i robotyzacja? Dr inż. Mirosław Czechlowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  2. Energooszczędne napędy hydrauliczne i elektryczne w pojazdach i maszynach rolniczych. Dr hab. Adam Ekielski, SGGW Warszawa
  3. Rolnictwo 4.0 dla każdego. Dr Mirosław Czechlowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  4. Teledetekcyjna, bezinwazyjna i ekonomiczna metoda planowania precyzyjnych zabiegów polowych: uprawy gleby, siewu, nawożenia, ochrony roślin i zbiorów. Mgr inż. Jerzy Koronczok, AGROCOM Polska

8 lutego 2020

9:15-10:30   Sesja III: WYZWANIA W TECHNOLOGII UPRAWY ROŚLIN

  1. Jak gospodarować w warunkach niedoboru wody? Dr hab. Tomasz Piechota Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  2. W kierunku uprawy bezorkowej. Dr. hab. Tomasz Piskier, Politechnika Koszalińska

10:30-11:30  Panel dyskusyjny z MINISTREM ROLNICTWA i ROZWOJU WSI Janem Krzysztofem Ardanowskim