Aktualności

Kongres CLIMMAR 2018

15.10.2018

W dniach 4-6 października odbył się kolejny coroczny kongres CLIMMAR.

CLIMMAR to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje dealerów maszyn rolniczych z 16 krajów Europy. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest jednym z członków  CLIMMARu.
W tym roku tematem przewodnim kongresu były problemy dotyczące edukacji zawodowej w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Jak się okazuje jest to problem nie tylko w Polsce, ale praktycznie w większym lub mniejszym stopniu występuje w każdym kraju reprezentowanym w CLIMMAR. Przedmiotem prac było zdefiniowanie podstawowych problemów związanych z edukacją w branży. Kolejnym etapem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska organizacji w tej dziedzinie i podjęcie wspólnych kroków w celu szerszej wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i promocji zawodów związanych z mechanizacją rolnictwa.
Podczas kongresu tradycyjnie już każdy z krajów zaprezentował główne problemy jakie dotykają branżę maszyn i urządzeń oraz rolnictwo.

Zaprezentowano również wyniki wspólnych badań prowadzonych w ramach organizacji: Indeks zadowolenia dealerów oraz Raport branży, w tym, po raz pierwszy INDEKS CLIMMAR, który odzwierciedla nastroje w branży dealerów maszyn i urządzeń rolniczych w Europie.
Zaprezentowano również finalne dokumenty, które prezentują stanowisko organizacji w temacie inteligentnego rolnictwa oraz relacji na linii dealer – producent maszyn.