Aktualności

Kwestia rejestracji pojazdów kategorii S

04.11.2020

W imieniu członków Izby wystąpiliśmy do Ministra Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji dla pojazdów kategorii S. Uzyskaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że nie są prowadzone żadne prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów kategorii S i że resort infrastruktury nie planuje i nie widzi potrzeby zmian przepisów w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją i pismami jakie skierowaliśmy do Ministerstwa oaz odpowiedziami jakie uzyskaliśmy.

Pisma znajdują się TUTAJ.