Nowa fabryka SaMASZ rośnie w oczach.

31.05.2017

Trwają prace budowlane nowej fabryki SaMASZ w gminie Zabłudów. Już w IV kwartale 2017 roku planowana jest przeprowadzka. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2016 r., a zakończenie prac przewidywane jest na IV kwartał 2017 r. Wtedy też nowa fabryka powinna produkować ponad 10 tysięcy maszyn rocznie.

Częścią zakładu produkcyjnego będzie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, którego głównymi kierunkami działania będą rozwój istniejących i tworzenie nowych innowacyjnych maszyn i technologii w branży maszyn do zbioru zielonki oraz maszyn komunalnych.

Nowa fabryka SaMASZ w liczbach:

  • powierzchnia terenu pod inwestycję: 26 ha
  • powierzchnia hal produkcyjnych wraz z parkingiem i oczyszczalnią ścieków: 13 ha
  • powierzchnia pól doświadczalnych: 6,5 ha
  • powierzchnia użytkowa 4 piętrowego biurowca: 6,5 tys. m2
  • powierzchnia Ośrodka Badawczo Rozwojowego: 2 tys. m2
  • kubatura hal produkcyjnych: 270 tys m3