Aktualności

Pokazy maszyn podczas AGRO SHOW 2018 w nowej formule

25.07.2018

Podczas wystawy AGRO SHOW 2018 w Bednarach pokazy maszyn będą odbywać się w nowej formule. Pokazy odbędą się na polu pokazowym w dwóch blokach: ROLNICTWO PRECYZYJNE i TECHNIKA SIEWU ZBÓŻ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM.

W pierwszym bloku zaplanowano dwie prezentacje. Najpierw rozsiewacze nawozów mineralnych rozsieją na polu nawóz w oparciu o mapę zmiennego nawożenia. Praca odbywać się będzie na bazie dostarczonej przez nas mapy. Zapewniamy również nawóz, jednakowy dla wszystkich uczestników pokazów. Chwilowe zmiany dawki nawozu oglądający pokaz będą obserwować na dwóch telebimach, ustawionych na polu pokazowym (kamery zostaną zainstalowane w kabinach ciągnikowych oraz na dronie lecącym za maszyną). Podczas pierwszego przejazdu rozsiewacze będą pracować z włączonym układem do nawożenia granicznego. Szerokość rozsiewu będzie nastwiona na 24 m. Po pokazie, za zgodą wystawcy, zamierzamy podać wagę wysianego nawozu przez poszczególne maszyny, biorące udział w prezentacji. Planowana długość przejazdu wynosić będzie 600 m (300 m w jedną stronę i 300 m z powrotem).

W drugiej prezentacji na pole wyjadą ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Ciągniki poszczególnych producentów są wyposażone w różne układy umożliwiające realizację rolnictwa precyzyjnego, ale zawsze zgodne z normą ISO 11783. To wyposażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny, także konturowej, zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie maszyn po polu w systemie wirtualnego dyszla, rejestracja danych GPS, dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp. Firmom oferującym ciągniki pozostawiamy pełna swobodę wyboru funkcji ciągnika, które będą prezentowane podczas pokazu.

W drugim bloku dotyczącym techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym, zostaną zaprezentowane różne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z siewem zbóż w systemie bezorkowym. Technologie uproszczonej uprawy roli i siewu są coraz częściej stosowane przez rolników. Zwiększa się także w tym zakresie rynkowa oferta producentów. Naszym zamiarem, jest zaprezentowanie w pracy zestawów maszynowych realizujących siew zbóż różnymi systemami: począwszy od agregatów uprawowo-siewnych do siewu w mulcz, przez siew bezpośredni, po uprawę i siew pasowy.