Aktualności

Prezentacja książki „Systemy Agrotroniczne”

15.04.2019

12 kwietnia br. w Toruniu, z udziałem autorów książki dr hab. inż. Adama Ekielskiego oraz mgr inż. Karola Wesołowskiego, a także ponad setki nauczycieli ze szkół rolniczych z całego kraju, odbyła się prezentacja książki.

Będzie to pierwsza publikacja z mechatroniki w rolnictwie dla uczniów szkół średnich. Izba stykając się na co dzień z firmami z branży i znając problematykę kształcenia nowych kard, podjęła się wydania książki traktującej o tej tematyce.

Autorzy książki Adam Ekielski i Karol Wesołowski dyskutują z uczestnikiem spotkania

Książka „Systemy Agrotroniczne” ma zapełnić istniejącą na rynku lukę związaną z brakiem publikacji omawiających najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w rolnictwie. Treści zawarte w książce spełnią w większości treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, dla kwalifikacji: eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Materiał zawarty w publikacji będzie podzielony na 4 głównych rozdziałów, umożliwiających czytelnikowi stopniowe wdrażanie się w specyfikę aplikacji mechatroniki w rolnictwie.

Adam Ekielski prezentuje książkę „Systemy Agrotroniczne”

 1. Rolnictwo 4.0, pojęcia podstawowe
 2. Podstawy Agromechatroniki
  2.1. Mechatronika w rolnictwie
  2.2. Zasada przesyłania sygnałów (CAN, ISOBUS)
  2.3. Czujniki i układy pomiarowe
  2.4. Napędy Hydrauliczne
  2.5. Napędy Pneumatyczne
  2.6. Napędy elektryczne
  2.7. Nawigacja satelitarna i telematyka
  2.8. Dokumentacja techniczna.
 1. Rozwiązania konstrukcyjne
  3.1.Pojazdy rolnicze
  3.2.Maszyny rolnicze
  3.2.1.Kombajny
  3.2.2. Opryskiwacze
  3.2.3. Siewniki
  3.2.4.Maszyny uprawowe
  3.3.Skanery i czujniki upraw
  3.4. Zdalne monitorowanie upraw, drony
 1. Systemy zarządzania gospodarstwem

Dodatek A: Oznaczenia wykorzystywane w dokumentacji technicznej.

Treści przekazywane w każdym rozdziale podzielone będą na trzy części: zasada pracy urządzenia, opisy urządzeń występujących na rynku, zadania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów. Publikacja zawierać będzie ponad 80 rysunków i schematów mających za zadanie ułatwić czytelnikom zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami.
W rozdziale 1 przedstawione będą, ogólne pojęcia związane z rolnictwem 4.0, oraz jednym z jego elementów, jakim jest rolnictwo precyzyjne. Wprowadzono usystematyzowanie rozwoju elementów składowych rolnictwa i przedstawiono miejsce mechatroniki w łańcuchu technologii wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie.

Rozdział 2 poświęcony będzie zapoznaniu czytelnika z technologiami stosowanymi do pomiarów i przekazywania energii we współczesnych maszynach rolniczych. Początkową część rozdziału poświęcono na przedstawieniu miejsca mechatroniki w systemach upraw. Ze względu na istotne znaczenie przesyłania danych pomiędzy elementami składowymi agregatów rolniczych, znacznie rozbudowano rozdział przedstawiający standardy przesyłania i monitoringu sygnałów w sieci CAN i ISOBUS. W systemie przesyłania informacji, poprawne wartości przesyłanych wielkości pomiarowych są kluczowe dla prowadzenia poprawnego procesu technologicznego. Dlatego, znaczną uwagę autorzy przyłożyli do pokazania i omówienia budowy i miejsca stosowania czujników i przetworników, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązaniach agrotronicznych.  Dalsze części rozdziału przedstawiają rozwiązania wykorzystywane w napędach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.
Rozdział 3 przedstawi rozwiązania mechatroniczne wykorzystywane w wybranych grupach maszyn i pojazdów rolniczych.  Omawianie każdego z rozwiązań związane będzie z przedstawieniem budowy, zasady działania i wielkości wymagających regulacji lub szczególnej uwagi w procesie obsługi.
Rozdział 4 przedstawi rozwiązania zarządzania gospodarstwem i parkiem maszynowym w rolnictwie na przykładzie prowadzenia działań z poziomu portalu internetowego.

W ostatniej części zaprezentowane zostaną oznaczenia występujące na schematach technicznych.
Już wkrótce publikacja będzie dostępna za darmo na stronie www.pigmiur.pl. Aby ja pobrać konieczna będzie jedynie rejestracja na stronie.