Aktualności

Spotkanie poświęcone ekspansji zagranicznej polskich producentów maszyn rolniczych

09.03.2021

30 marca br. z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, odbyło się spotkanie w formule on-line poświęcone wsparciu ekspansji zagranicznej producentów maszyn rolniczych.

W spotkaniu wzięło udział 34 uczestników w kilkunastu firm, głównie producentów maszyn rolniczych. Podczas spotkania omówiono kilka ważnych aspektów, istotnych dla firm działających na rynkach zagranicznych lub tych, które dopiero planują ekspansję na obce rynki.

Pierwszym omówionym tematem były wyniki eksportu branży w ostatniej dekadzie i w roku 2020. Następnie omówiono instrumenty wsparcia firm i promocji branży maszyn rolniczych na rynkach zagranicznych (oferta MRPiT, PAIH, PARP). Obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego, eliminacja barier w dostępie do rynków pozaunijnych, ochrona przed nieuczciwym importem, umowy o wolnym handlu, wsparcie ubezpieczeniowe KUKE i finansowe BGK, faktoring KUKE Finance i ARP to kolejne tematy, które były zaprezentowane członkom naszej Izby.  Przedostatnim zagadnieniem jaki pracownicy ministerstwa zaprezentowali uczestnikom spotkania była prezentacja nowego portalu Access2Markets jako źródła informacji o warunkach importu do poszczególnych krajów pozaunijnych. Na koniec zaprezentowano możliwości udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Spotkanie było bardzo owocne. Zaprezentowano na nim wiele praktycznych wskazówek i informacji, które mogą być wykorzystywane w codziennej działalności przedsiębiorców. Bardzo dziękujemy pracownikom Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zaangażowanie i poświęcony czas. Było to pierwsze spotkanie tego typu z MRPiT, ale w przypadku pojawienia się potrzeb za strony firm członkowskich istnieje możliwość dalszej wymiany informacji.