Aktualności

W Polsce na jedno gospodarstwo przypada 1,1 ciągnika

08.04.2021

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki spisu rolnego, który miał miejsce w 2020 roku.

Według wstępnych wyników spisu rolnego w 2020 r., w gospodarstwach rolnych znajdowało się ok. 1 444 tys. ciągników, tj. o blisko 2% więcej niż w 2010 r. W 2020 r. na jedno gospodarstwo rolne przypadało średnio ok. 1,1 ciągnika, wobec 0,9 w 2010 r. Pomimo zwiększenia się liczby ciągników w gospodarstwach rolnych, średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik utrzymała się na zbliżonym poziomie – ok. 10 ha (wobec 10,5 ha w 2010 r.).

Więcej informacji znajduje się TUTAJ