Aktualności

W szeregach Izby jest już ponad 120 firm!!

01.08.2019

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Izby, które miało miejsce 18 lipca br. członkowie Rady pozytywnie przegłosowali przyjęcie do Izby 14 nowych firm: 7 firm wnioskowało o członkostwo nadzwyczajne oraz 7 firm o członkostwo standardowe.

W gronie firm przyjętych do Izby znalazły się:

członkowie nadzwyczajni:

 • Lemtech Produkcja i Sprzedaż Maszyn Rolniczych Sylwester Hajduk
 • Fucon Dariusz Szczekocki
 • Hydro-Masz Sp. z o.o. S.k.
 • Namysło Damian Namysło
 • PPUH Woprol
 • Samson AGRO SASU
 • Promodis

członkowie standardowi:

 • Agrobard Sp.j. A.Skotnik, D. Tyczyński
 • Agroperfekt Sp. z o.o.
 • Gravit Sp. z o.o. S.k.
 • Pilar-Tech Sp. j.
 • Toral Sp. z o.o.
 • HBT Roltrac Sp. z o.o. Sp.k. oddział w Kroczycach
 • MTZ Belarus Traktor Sp. z o.o.

Firmy te staną się pełnoprawnymi członkami Izby po wniesieniu wpisowego. Jako, że firma Namysło Damian Namysło kontynuować będzie członkostwo za firmę Kadam,  a firma Samson zastąpi firmę Pichon, ilość członków Izby wynosić będzie 121.