Aktualności

Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

29.04.2019

25 kwietnia w Toruniu odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 140 przedstawicieli niemal dziewięćdziesięciu firm zrzeszonych w Izbie. Tak więc tegoroczne Walne zgromadziło przedstawicieli pona 80% firm zrzeszonych w naszej organizacji. Tradycyjnie był to czas podsumowań, ale również dyskusji i rozmów dotyczących przyszłości. W trakcie obrad delegaci zaakceptowali sprawozdanie finansowe na rok 2018. Ponownie na Prezesa Izby wybrano Józefa Dworakowskiego. W prezydium Rady Izby zasiądą Artur Szymczak jako Przewodniczący oraz Wojciech Bury i Leszek Weremczuk jako Wiceprzewodniczący.