Aktualności

Zapraszamy na AGRO DEBATY

11.09.2018

Podczas tegorocznej wystawy AGRO SHOW zaplanowana aż trzy dyskusje na tematy istotne dla rolnictwa i branży rolnej.

W piątek rozmawiać będziemy o szkolnictwie zawodowym. To temat związany z nowym przedsięwzięciem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, które dotyczy wydania podręcznika do Agrotroniki. Bezpośrednio po konferencji prasowej i prezentacji pierwszego rozdziału podręcznika odbędzie się debata z udziałem autora.

Piątek 21 września godz. 14:00
Agrotronik – zawód z dużymi perspektywami? Czy warto kształcić się w tym kierunku, szanse na rynku pracy?

W dyskusji swój udział zapowiedzieli:

dr hab. Adam Ekielski – SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji,
mgr inż. Zbigniew Hałabura – dyrektor Zespołu Szkół CKR w Henrykowie,
Marek Rudziński – Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie,
Marek Krajewski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Artur Szymczak – Dyrektor Zarządzający Kuhn Maszyny Rolnicze.

W sobotę dyskusja związana będzie z jubileuszem wystawy i dotyczyć będzie rowoju rolnictwa w Polsce w Ostatnim czasie.

Sobota 22 września godz. 12:00
Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie ostatnich 20 lat. Czy możliwy jest dalszy szybki rozwój branży w najbliższej przyszłości?

W dyskusji wezmą udział:

Józef Dworakowski  – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych,
Antoni Stolarski – Prezes i Założyciel firmy SaMasz Sp. z o.o.,
Przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 

W niedzielę odbędzie się ostatni debata na wciąż aktualny i interesujący rolników i przedsiębiorców temat dotyczący PROW.

Niedziela 23 września godz. 12:00
PROW 2014-2020 – aktualny stan i prognozy do końca okresu budżetowego. Jak efektywnie wykorzystać wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych?

Debata ta odbędzie się z udziałem:

Jolanty Duchnik – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Jarosława Cieśla – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Rolnika z województwa wielkopolskiego korzystającego ze wsparcia,
Przedstawiciela branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Wszystkie debaty odbędą się w Sali Seminaryjnej przy pasie głównym a poprowadzi je Pani Małgorzata Motecha-Pastuszko z Redakcji Rolnej TVP.