Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

28.06.2022

22 czerwca br. w Toruniu dobyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Obrady Walnego zgromadzenia poprzedzone były wykładami przygotowanymi dla uczestników spotkania:

  1. Orka na ugorze – strategiczne spojrzenie na nadchodzącą przyszłość
    Wojciech Ławniczak – Strategy & Innovation Very Human Services
  2. Rolnictwo w dobie zmiany klimatu
    prof. UPP dr hab. Bogdan H. Chojnicki – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  3. Oferta naukowo – badawcza Wojskowej Akademii Technicznej skierowana do członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych
    dr hab. inż. Adam Bartnicki, dyrektor Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2021, wybrano Prezesa Zarządu, którym ponownie został Józef Dworakowski. Wybrano również przedstawicieli członków nadzwyczajnych do Rady Izby, a także prezydium Rady w skład którego weszli:

Artur Szymczak – Przewodniczący Rady,
Leszek Weremczuk – Wiceprzewodniczący Rady,
Wiesław Kujawa – Wiceprzewodniczący Rady.