Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

25.06.2021

24 czerwca 2021 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W zeszłym roku ze względów epidemicznych nie było możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w normalnym trybie.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbyło się już w standardowy sposób. Co prawda w późniejszym terminie niż to bywało, bo w czerwcu a nie w kwietniu, ale ważne, że można się było spotkać.
Podczas Walnego Zgromadzenia przybyłym przedstawicielom firm członkowskich zaprezentowano działania jakie Izba podejmowała na przestrzeni ostatniego czasu. Przedstawiono działania na rzecz branży jakie były podjęte podczas pandemii przez Izbę, działania edukacyjne, marketingowe oraz bieżące związane w organizacją wystaw i innymi projektami realizowanymi w Izbie.

Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2020, skwitowało działania zarządu za rok 2020. Podczas obrad wybrano również  Prezesa Zarządu Polskiej Izby Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na kolejna kadencję został nim pan Józef Dworakowski.

Wybrano również przedstawicieli członków nadzwyczajnych i standardowych do Rady Izby. Członkowie nowej Rady wybrali jej Prezydium, w którym zasiądą:

Artur Szymczak w firm Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady

Wiesław Kujawa z firmy Raitech Sp. z o.o. jako Wiceprzewodniczący Rady

Leszek Weremczuk z firmy Expom Sp. z o.o. jako Wiceprzewodniczący Rady