Aktualności

INFORMATOR PIGMiUR

10.05.2024

Zapraszamy do lektury drugiego numeru INFORMATORA PIGMiUR.

W numerze miedzy innymi:

– relacja z Gali 25 lecia Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

– relacja z Walnego Posiedzenia Członków PIGMiUR,

– informacja nt. nowo wybranym Prezesie Izby oraz wice prezesie-dyrekotrze zarządzającym,

– relacja z drugiej edycji Wiosennych Warsztatów z Agrotroniki,

– informacje z firm członkowskich.

 

LINK DO INFORMATORA.