Projekty
Analizy i opracowania

Dane rynkowe

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na bieżąco monitoruje rynek ciągników i przyczep. Raporty na podstawie danych pochodzących z CEPIK co miesiąc przesyłane są do członków naszej Izby.

Jeśli jesteś zainteresowany danymi dotyczącymi rejestracji ciągników i przyczep skontaktuj się z nami mailowo (biuro@pigmiur.pl) lub telefonicznie (56 651 47 40).

Indeks nastrojów w branży

Co pół roku przeprowadzamy badanie nastrojów w branży. Na podstawie wyników wyliczany jest barometr nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Informator PIGMiUR

INFORMATOR PIGMIUR – kwartalnik wydawany przez Izbę, w którym publikowane są najistotniejsze informacje dotyczące naszej aktywności, a także informacje z firm zrzeszonych w naszej Izbie.

Zapisy debat i spotkań organizowanych przez PIGMiUR

Wystawy organizowane przez Izbę to okazja do spotkań, dyskusji i wymiany poglądów. Każdorazowo na wystawie AGRO SHOW organizowane są spotkania i podejmowane tematy istotne dla branży. W ostatnich latach przyjęły one formę AGRO DEBAT. Ostatnia z nich odbyła się w 2019 roku na Forum Dealerów Maszyn Rolniczych, które odbyło się podczas wystawy AGRO SHOW.

Raporty CLIMMAR

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest członkiem CLIMMAR i od lat i bierze udział w badaniach i wspólnych projektach realizowanych przez tę organizację. Każdego roku zbierane są informacje z rynków europejskich, na podstawie których powstaje raport dotyczący branży oraz CLIMMAR Indeks, który  liczbowo prezentuje kondycję dealerów maszyn rolniczych w Europie.