Izba
Korzyści z członkostwa

Czy warto wstąpić w szeregi naszej Izby? Oczywiście, że tak.

Jeżeli nie jest Ci obojętne w jakich warunkach i otoczeniu funkcjonuje Twoja firma, jeśli chcesz mieć na nie wpływ – wypełnij deklarację członkowską i zgłoś chęć przystąpienia do PIGMiUR.

Członkostwo w Izbie niesie ze sobą wiele korzyści:

  • SZKOLENIA – dzięki systemowi szkoleń, który realizuje Izba, firmy mają możliwość za darmo dokształcenia i podniesienia kwalifikacji swoich pracowników. Projekt szkoleń realizowany jest pod nazwą Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR.
  • PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH – informacje o firmach członkowskich umieszczamy na naszej stronie internetowej. Co kwartał wydajemy INFORMATOR, w którym publikowane są bieżące informacje z firm członkowskich. Uczestnicy naszych wystaw mogą liczyć na dodatkową promocję w postaci darmowych masztów, prezentacji w katalogu wystawy czy specjalnego oznaczenia na stoiskach. Dzięki współpracy z TVP przedstawiciele firm członkowskich mają możliwość prezentacji swoich produktów w materiałach realizowanych przez redakcję rolną Telewizji Polskiej (Magazyn Rolniczy).
  • DOSTĘP DO DANYCH RYNKOWYCH – co miesiąc na bieżąco przygotowujemy raporty dotyczące rejestracji ciągników i przyczep rolniczych. Raporty następnie wysyłane są do wszystkich firm członkowskich. Przygotowujemy również opracowania własne: barometr nastrojów w branży czy indeks zadowolenia dealerów, które udostępniane są firmom zrzeszonym w Izbie.
  • WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI – w ramach projektu Firma Przyjazna Edukacji Rolniczej umożliwiamy dystrybucję firmowych materiałów edukacyjnych do nauczycieli mechanizacji rolnictwa.
  • DORADZTWO PRAWNE – wszystkim zainteresowanym firmom jesteśmy gotowi bezpłatnie pomóc w kwestiach prawnych i podatkowych.
  • UCZESTNICZYMY W PRACACH LEGISLACYJNYCH – w ramach członkostwa firmy informowane są o bieżących zmianach prawnych w branży. Wspólnie opracowujemy stanowisko w kwestiach bezpośrednio związanych z branżą.
  • SPOTKANIA BRANŻOWE – uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby to możliwość poznania branży od środka. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach firmy mają szansę na czynne kształtowanie działań Izby, a także wpływanie na kształt i rozwój branży. To także czas do dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów.
  • RABATY NA WYSTAWY – niewątpliwie największą korzyścią jest system rabatów na wystawy organizowane przez Izbę. Rabaty możliwe są tylko dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. W przypadku AGRO SHOW podstawowy rabat za wynajętą powierzchnię dla firmy będącej członkiem nadzwyczajnym, w pierwszym roku członkostwa wynosi 30%. W kolejnych latach rabat będzie zwiększał się o 4% – maksymalnie do 50%. W przypadku innych wystaw firmy mogą liczyć na korzystniejsze ceny za wynajętą powierzchnię lub na dodatkowe formy promocji podczas wystawy.