Izba
Kodeks Etyczny

Kodeks etyczny określa między innymi zasady mające na celu ochronę interesów i dobrego wizerunku Izby, jej prestiżu, wzajemnego szacunku zrzeszonych w niej członków oraz władz organizacji. Wskazuje na konieczność aktywnego uczestniczenia w bieżących pracach Izby oraz zachowania jej apolitycznego charakteru. Nakłada też obowiązek właściwego, uczciwego traktowania klientów firm zrzeszonych w tej organizacji. Ponadto proponuje polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów, a w sprawach trudnych odwołanie się do Sądu Koleżeńskiego.