Projekty
Współpraca międzynarodowa
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 2009 roku jest członkiem CLIMMAR – międzynarodowej organizacji skupiającej podmioty i organizacje reprezentujące interesy dealerów maszyn i urządzeń rolniczych. Obecnie do CLIMMARU należy 16 narodowych organizacji. Uczestnictwo w spotkaniach i kongresach organizowanych przez CLIMMAR daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących branży z podobnymi organizacjami z innych krajów europejskich, współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych, a także zapoznania się ze specyfiką i problemami branży w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji o CLIMMAR znajduje się na stronie: www.climmar.com

——————————-

 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1 lipca 2021 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji CEMA, reprezentujące producentów maszyn rolniczych. CEMA jest stowarzyszeniem reprezentującym europejski przemysł maszyn rolniczych. Członkami organizacji jest 11 krajowych stowarzyszeń członkowskich. CEMA reprezentuje zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i liczne europejskie MŚP działające w tym sektorze.

 

Więcej o organizacji na stronie www.cema-agri.org

 

WSPARCIE DZIAŁAŃ PROEKSPORTOWYCH

Poniżej, w materiałach do pobrania, znajduje się katalog polskich producentów zrzeszonych w naszej Izbie. Wydany jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Katalog jest dystrybuowany w formie elektronicznej do instytucji, naszych partnerów (w ramach Climmar) i firm, które zgłaszają się do nas i są zainteresowane współpracą z polskimi firmami. Wersja drukowana katalogu wysyłana jest na targi zagraniczne, gdzie jest on prezentowany na stoiskach prezentujących polskie firmy.