Student na Medal

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2022 roku. Finał miał miejsce podczas wystawy AGRO SHOW. Student na Medal to konkurs, którego celem jest:

  1. Wyłonienie studenta o najwyższym poziomie wiedzy i umiejętnościach z dziedziny inżynierii mechanicznej w Polsce, oraz kandydatów do reprezentacji Polski na międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych EuroSkills.
  2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie konstrukcji, diagnostyki i napraw maszyn rolniczych.
  3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej kultury technicznej studentów kierunków technicznych.
  4. Popularyzacja samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
  5. Popularyzacja zawodu inżyniera konstruktora i diagnosty maszyn wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni technicznych. Jest on jednocześnie eliminacjami do międzynarodowego konkursu EuroSkills. Organizacja konkursu przebieg naprzemiennie z konkursem Młody Mechanik na Medal co dwa lata i odbywa się w latach parzystych.