Izba
O nas

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest apolityczną, niezależną i samofinansującą się organizacją samorządu gospodarczego o charakterze branżowym.

„Duży może więcej” – to hasło przyświecające firmom, które w 1998 roku zdecydowały o założeniu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Wspomniane hasło jest wciąż aktualne, a Izba niezmiennie pozostaje znaczącym głosem branży, dbającym o jej interesy.

Obecnie Izba zrzesza 175 firm z branży, podzielonych na członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i standardowych. Należą do niej wszyscy najwięksi krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn oraz przedstawicielstwa światowych marek maszyn i urządzeń rolniczych.

Izba jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym, ponieważ tylko tego typu organizacja może działać skutecznie i mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą w Polsce. Podstawowym celem PIGMiUR jest chęć poprawy warunków, w jakich działają przedsiębiorstwa z branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Cele i zadania Izby:

  • integracja firm z branży
  • reprezentowanie wspólnych interesów
  • wymiana poglądów i doświadczeń
  • koordynacja działań firm zrzeszonych w Izbie
  • współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami
  • organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i konferencji
  • promocja firm z branży, w tym organizacja wystaw rolniczych
Historia

Pierwsze spotkanie założycielskie w Toruniu i przyjęcie statutu przez założycieli

Rejestracja Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Maszyn i Urządzeń Rolniczych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, organizacja pierwszej edycji wystawy AGRO SHOW

Przystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej

Zmiana nazwy Izby na Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Organizacja pierwszej edycji Wystawy Rolniczej Zielone AGRO SHOW

Otwarcie nowej siedziby Izby przy ul. Poznańskiej 118 w Toruniu

Nawiązanie współpracy z organizacją CLIMMAR

Organizacja międzynarodowego kongresu CLIMMAR w Krakowie

Organizacja pierwszej edycji halowej Wystawy Maszyn Rolniczych Mazurskie AGRO SHOW

Wydanie książki "Systemy agrotroniczne" - pierwszego kompleksowego opracowania kierowanego do uczniów szkół średnich i studentów dot. agrotroniki w rolnictwie

wstąpienie w szeregi Polskiej Izby Przemysłu Targowego

przystąpienie do międzynarodowej organizacji producentów maszyn rolniczych CEMA