Izba
Statut Izby

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Poniżej znajduje się aktualny statut Izby, który został zatwierdzony 21 marca 2024 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.