Izba
Statut Izby

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Poniżej znajduje się aktualny statut Izby, uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r.