Projekty
Szkolenia


Akademia Handlu i Zarządzania PIGMIUR to projekt szkoleniowy skierowany do firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Szkolenia w ramach tego projektu dla członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych są współfinansowane przez Izbę.

Projekt podzielony jest na dwie części:

  • Akademia Handlu – kierowany do przedstawicieli handlowych, zespołów sprzedaży, działów zaopatrzenia.
  • Akademia Zarządzania – kierowany do osób odpowiedzialnych za zespoły handlowe oraz kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

Ponadto dla firm członkowskich organizujemy szkolenia o tematyce aktualnie ważnej i interesującej.

W 2017 roku odbyły się już 2 szkolenia dotyczące problematyki ochrony konkurencji oraz gwarancji i rękojmi. Na przełomie 2017 / 2018 przeprowadziliśmy szkolenia z tematyki RODO.

Obecnie współpracujemy z dwoma firmami szkoleniowymi, które świadczą dla nas usługi w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach Akademii Handlu i Zarządzania. Są to UMRK-USE (YOUR) MIND Rafał Komór oraz firma szkoleniowa GROW SZKOLENIA COACHING DORADZTWO HR PAWEŁ MUZYCZYSZYN.

Poniżej znajduje się regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy oraz zakres proponowanych szkoleń.