Komisja konkursowa

dr hab. inż. Adam Ekielski – przewodniczący komisji konkursowej

 

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej, o specjalności automatyka przemysłowa i metrologia. Autor lub współautor ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych. Pracownik naukowy SGGW w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Adam Ekielski prowadzi działalność naukową w zakresie badań stabilności  systemów produkcyjnych. Predykcji zmian parametrów procesu wykorzystujące wielowariancyjną analizę obrazu. Modelowanie stanów przejściowych w liniach technologicznych. Badania nad wykorzystaniem układów nieliniowych (fraktalnych i rozmytych) do oceny jakości pracy przemysłowych linii technologicznych oraz modelowania zmian cech otrzymywanych produktów. W rolnictwie precyzyjnym wprowadzone przez Adama Ekielskiego algorytmy analizy obrazu wykorzystywane są do oceny stanu upraw. Od wielu lat jest jurorem w konkursie

Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal, organizowanym corocznie przez PIGMiUR. Zafascynowany historią i rozwojem konstrukcji ciągników rolniczych.


 

mgr inż. Karol Wesołowski – członek komisji konkursowej

 

Urodzony 1959. Od 35 lat nauczyciel zawodu: mechanizacja rolnictwa. Nauczyciel dyplomowany od 2001 roku. Pracuje w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Autor kilkuset publikacji w prasie rolniczej. Wykładowca na studiach podyplomowych „Agrotronika” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Odznaczony Medalem Zasłużony dla Rolnictwa Polski. Od lat współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w temacie organizacji konkursów branżowych. Jest autorem pytań w konkursie Młody Mechanik na Medal.


 

dr inż. Mirosław Czechlowski – członek komisji konkursowej