Aktualności

Kolejne spotkanie robocze CLIMMAR

05.07.2017

W ostatnich dniach czerwca odbyło się spotkanie robocze CLIMMAR. Poświęcone było kilku tematom i trwało 2 dni. Ze względu na inne obowiązki i wcześniej zaplanowane działania byliśmy obecni tylko pierwszego dnia, gdy omawiane były tematy dotyczące analiz i badań oraz wyniki DSI (indeksu zadowolenia dealerów).

Szczególnie zależało nam na zainteresowaniu naszych kolegów stworzeniem wspólnego indeksu, który byłby odzwierciedleniem naszego badania nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Zgodnie stwierdziliśmy, że jest to dobry pomysł i już wkrótce CLIMMAR stworzy projekt podobnego indeksu, który będzie rozszerzeniem dotychczasowych analiz trendów i prognoz rynkowych.

Kolejnym tematem było podsumowanie badania zadowolenia dealerów. Badanie po raz pierwszy prowadzone było drogą online, a zatem każdy z krajów przekazywał swoje uwagi w celu usprawnienia tego projektu w przyszłości. Zaprezentowano również wyniki oraz omówiono sposób ich prezentacji na kongresie CLIMMAR, który odbywać się będzie jesienią.