Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

26.03.2024

21 marca br. w Toruniu dobyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Głównym i najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad projektem nowego statutu Izby.
Projekt statutu został poddany pod głosowanie a zgromadzeni członkowie Izby opowiedzieli się za jego przyjęciem.
Oznacza to, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, które zaplanowane jest na 25-26 kwietnia br., obowiązywac będzie nowo przyjęty statut.
Wszystkim przedstawicielom firm członkowskich dziękujemy za obecność podczas zgromadzenia 21 marca.
Szczególne podziękowania kierujemy do Członków wchodzących w skład grupy ds. statutu, która od wielu miesięcy zaangażowała się w pracę nad treścią nowego statutu.