Popraw wydajność swojej pracy – zacznij od piły taśmowej Sword.

26.01.2024

Producenci maszyn rolniczych, starając się sprostać rosnącym spadkom rynkowym, nieustannie koncentrują swoje działania na nowych sposobach poprawy efektywności co może wiązać się z poszukiwaniem oszczędności. Jednym z kluczowych kroków w obszarze zwiększenia wydajności jest inwestycja w wysokiej jakości narzędzia do obróbki metalu – takie jak piła taśmowa – oraz poprawna praca z nowym narzędziem o którym słów kilka poniżej. Z pomocą we właściwym postępowaniu z nowym narzędziem przychodzi firma SWORD.

Firma SWORD jest liderem o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku narzędziowym, którego trzon działalności stanowi produkcja pił taśmowych oraz akcesoriów dedykowanych do branży metalowej, spożywczej i drzewnej jak również dystrybucja przecinarek taśmowych renomowanych producentów – AMADA oraz FMB.
Dewizą działalności SWORD jest jakość a ich produkty są objęte bezwarunkową gwarancją satysfakcji – co stanowi wyróżnik na tle innych firm z branży metalowej.

Zatem jak postępować z nową piłą taśmową ?

Pierwszym krokiem jest rozwinięcie nowej piły taśmowej i założenie jej na przecinarkę taśmową. Następnie należy właściwie naprężyć taśmę i dosunąć ruchomą prowadnicę jak najbliżej do materiału, który zostaje przeznaczony do obróbki. Ostatnim elementem jest ustawienie szczotki do zbierania wiórów powstałych w procesie cięcia, do głębokości wrębu taśmy.

Jeśli zakończyliśmy powyższe postępowanie, należy przejść do procedury docierania.

Jakie znaczenie ma procedura docierania?

Na wstępnie należy zaznaczyć, że procedurę docierania należy przeprowadzić w każdym możliwym przypadku.

Właściwe dotarcie taśmy spowoduje wygładzenie i wzmocnienie krawędzi tnących taśmy, co przełoży się na zmniejszenie ryzyka wykruszenia wierzchołków zębów. Wykruszenie wierzchołka nawet dla jednego, czy kilku zębów na taśmie może doprowadzić do całkowitego zniszczenia uzębienia w krótkim czasie – kolejne zęby taśmy będą „nadrabiać” przecinanie materiału za zęby wykruszone, a siłownik będzie wymuszał skoki posuwu podczas pracy zębów wykruszonych.

Wytyczne dotyczące docierania taśm zalecane przez Dział Techniczny SWORD.

Materiały łatwoskrawalne.

Przy prędkości cięcia powyżej 50m/min. zaleca się:
– zmniejszenie prędkości cięcia do ok. 70% docelowej wartości
– prędkości posuwu do ok. 50% docelowej wartości.

Uwaga: zmniejszenie posuwu dotyczy wartości mierzonej posuwu, a nie wskazania regulacji siłownika, co oznacza, że 50% posuwu stanowi wykonanie cięcia w czasie dwukrotnie dłuższym niż docelowy.

Materiały trudnoskrawalne.

Przy prędkości cięcia poniżej 50m/min. zaleca się:
– zmniejszenie prędkości cięcia do ok. 80%- 90% docelowej wartości
– zmniejszenie prędkości posuwu do ok. 50% docelowej wartości.

Uwaga: podczas cięcia materiałów trudnoskrawalnych (pełnych) stawiane parametry powinny powodować powstawanie wióra (nie pyłu). Jeśli tak się nie dzieje, należy dokonać regulacji parametrów – najczęściej zwiększenia prędkości posuwu.

Zalecenia ogólne.

Jeżeli cięcie przebiegło w warunkach normalnych (bez nadmiernego hałasu) to przystępujemy do stopniowego zwiększania parametrów.

Procedura docierania powinna przebiegać zasadniczo podczas przecinania 200-400 cm² materiału, jednak może być krótsza lub dłuższa w zależności od stosowanej długości taśmy, przecinanego materiału czy też stosowanych parametrów.

Ryzyko.

W trakcie przeprowadzania procedury docierania nie powinny występować nadmierne drgania przecinarki.

Nie należy dopuścić do sytuacji, kiedy prędkość cięcia będzie obniżona w stosunku do prędkości posuwu – przykładowo 70% prędkości cięcia, 90% prędkości posuwu – ponieważ takie działania może doprowadzić do przyspieszonego zużycia taśmy.