Aktualności

Realizacja PROW 2014-2020

06.09.2017

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym Agencja wydała ponad tysiąc decyzji na Modernizację. Dzięki temu, po 7 miesiącach br. mamy ponad 12 tysięcy zgód/umów na kwotę prawie 2,5 mld PLN.

Rozdysponowano więc już niemal ¼ dostępnych środków. Niestety, jeżeli chodzi o wypłatę środków, dane nie są dobre. Wykonano jedynie 694 płatności na kwotę 109 mln PLN. To zaledwie 1% limitu.
Do 28 lipca można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarach A, B i C. Złożono 835 wniosków na ponad 309 mln PLN. Wyżej wymienione obszary dotyczą inwestycji budowlanych w produkcji prosiąt, mleka i bydła mięsnego, dlatego możliwości finansowania maszyn i urządzeń są ograniczone i dotyczą jedynie wyposażenia budynków.
Po wielu miesiącach oczekiwań ruszyło rozpatrywanie wniosków złożonych przez usługodawców. Wprawdzie wydano tylko 5 decyzji, ale w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się rozpatrzenia wszystkich wniosków, gdyż jest ich jedynie 1898.
Przed kilkoma dniami ogłoszono, że w terminie od 28 września do 27 października będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Pomoc może być przyznana na realizacje inwestycji związanych z utrzymaniem trwałych użytków zielonych. Maksymalna wielkość pomocy to 500 tys. PLN, jednak nie więcej niż 60% kosztów dla młodych rolników i 50% dla pozostałych wnioskodawców. O powodzeniu naboru przekonamy się po 50 dniach od daty jego zakończenia, tj. w połowie grudnia br. W tym czasie Prezes Agencji jest zobowiązany do opublikowania kolejności przysługiwania pomocy.