Aktualności

Szczyt CEMA 2023

31.10.2023

Szczyt CEMA 2023 było okazją do zaprezentowania technologii i propozycji, których celem jest pomoc rolnikom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rolnictwa.

W dniach 23-24 października CEMA, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Maszyn Rolniczych, zorganizowało w Brukseli swój szczyt. Wydarzenie zatytułowane „Empowering Sustainable Agriculture” (Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa) zgromadziło w ciągu dwóch dni ponad 160 uczestników z branży, instytucji europejskich, świata nauki i grup interesariuszy.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od połowy 2023 roku jest pełnoprawnym członkiem CEMA. Dr inż. Mirosław Czechlowski – reprezentował Izbę podczas szczytu. Pełni on rolę eksperta, który zaangażowany jest w prace organizacji z ramienia Izby.
Szczyt CEMA był okazją dla branży maszyn rolniczych do zaprezentowania swojej analizy świata rolnictwa. Prezes CEMA Thierry Krier (CEO i prezes KUHN Group) przedstawił trzy główne wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo: bezpieczeństwo żywnościowe, rentowność gospodarstw rolnych i zrównoważony rozwój. Chociaż branża nie twierdzi, że ma wszystkie odpowiedzi na te wyzwania, producenci maszyn codziennie słuchają rolników i pracują z nimi, aby dostarczać im dostosowane do ich potrzeb technologie, które sprawią, że ich praktyki rolnicze będą bardziej zrównoważone dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych. Rozwiązania te są dostosowane do potrzeb rolników, którzy są różnorodni, odzwierciedlając różnorodność europejskiego rolnictwa. Aby producenci mogli wspierać rolników, konieczne jest wprowadzenie specyficznych przepisów, ponieważ w tym przypadku nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich.

Prezydent CEMA

Rolę zaawansowanych technologii i digitalizacji maszyn rolniczych podkreślił również Maciej Golubiewski, szef gabinetu komisarza europejskiego ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. „Rozwiązania cyfrowe” – powiedział – „mogą pomóc nam wzmocnić konkurencyjność europejskiego rolnictwa i zwiększyć jego odporność”, stawiając w centrum znaczenie skalowalności i innowacji zorientowanych na użytkownika. Centralną rolę rolników podkreśliła Christiane Lambert, prezes COPA, która podkreśliła znaczenie ich wkładu jako realizatorów zielonej transformacji oraz ich wolę udziału w niej.
Na szczycie CEMA obecni byli przedstawiciele wysokiego szczebla, zarówno z instytucji europejskich, takich jak przewodniczący Komisji AGRI poseł Norbert Lins, Catherine Geslain-Lanéelle z DG Agri, poseł Jan Huitema. Paneliści dyskutowali na temat roli Wspólnej Polityki Rolnej w promowaniu transformacji technologicznej europejskiego rolnictwa, ale również zastanawiali się nad innymi dostępnymi instrumentami. „Transformacja się zaczęła, ale musi być skalowana” – powiedziała Geslain-Lanéelle, mówiąc o zrównoważonym rozwoju.
Analityk Rabobanku Doriana Milenkova przedstawiła znaczenie praktyk rolniczych w zielonej transformacji. Branżę maszyn rolniczych reprezentowali również ważni członkowie: Carlo Lambro z CNH Industrial, Walter Wagner z AGCO/Fendt i Mark von Pentz z John Deere. Prelegenci ci wykorzystali swoje bogate doświadczenie i wiedzę, aby omówić opcje dostępne dla europejskich rolników w zakresie energii, jakie rozwiązania technologiczne oferuje sektor, aby ich wspierać, ale również jak ogólna sytuacja międzynarodowa i rynki wpływają na dostęp do energii. Aby dopełnić ramy dyskusji, Eric Quenet z TotalEnergies przedstawił perspektywę dostawcy energii.
Drugi dzień wydarzenia był równie bogaty, z wystąpieniami sekretarza generalnego hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa, Fernando Mirandy Sotillosa, a także z przeglądem trendów rynkowych i niepewności związanych ze zrównoważoną produktywnością autorstwa Tassosa Haniotisa (badacza w IIASA i byłego dyrektora ds. strategii i analizy polityki w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej).
Eksperci przeprowadzili również dogłębne dyskusje panelowe na temat czterech podtematów szczytu CEMA: robotyki i sztucznej inteligencji, zdrowia gleby, odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz rolnictwa precyzyjnego.
Po raz pierwszy CEMA zorganizowała również „Wioskę Innowacji”, w której 9 partnerów i 7 sponsorów zaprezentowało, jak producenci maszyn rolniczych pracują nad opracowaniem innowacyjnych i lepszych rozwiązań, aby zapewnić praktyczne i łatwo dostępne rozwiązania dla rolników dziś i jutro, prezentując swoje maszyny i koncepcje w Brukseli.
Więcej informacji na temat szczytu CEMA 2023 można znaleźć na stronie internetowej: www.cema-summit.eu