Aktualności

Szkolenie dla rolników z Warmii i Mazur

27.06.2024

W dniach 22-23 czerwca br. Izba przeprowadziła szkolenie w ramach „Letniej Akademii Uprawowca” prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

To już drugi wspólny projekt przeprowadzony przez PIGMiUR i W-M ODR. W 2021 roku przeprowadziliśmy warsztaty z agrotroniki dla uczniów rolniczych szkół technicznych w województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem w szkoleniu wzięli udział rolnicy, a samo szkolenie odbyło się w okolicach Torunia.

Po ustaleniu tematyki szkolenia Izba zajęła się opracowanie programu oraz kompleksowym zorganizowanie pobytu grupy rolników w Toruniu. Szkolenie miało charakter dwudniowych warsztatów. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili gospodarstwo rolne Państwa Kawula, gdzie zapoznali się z hodowlą bydła mlecznego, a dzięki specjaliście z firmy Lely poznali korzyści płynące z wykorzystywania robotów udojowych w hodowli.

Drugim punktem warsztatów była wizyta w KFMR Krukowiak, gdzie zapoznano się z technologia produkcji nowoczesnych opryskiwaczy.

Drugiego dnia w programie warsztatów było zapoznanie się z możliwościami pielnika ekologicznego, zajęcia na symulatorach maszyn rolniczych, zapoznanie się z systemami do analizy zdjęć satelitarnych i precyzyjnego nawożenia. Wszystkie te zajęcia odbyły się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Za kwestie merytoryczne odpowiedzialny był ekspert współpracujący z Izbą prof. SGGW Adam Ekielski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie warsztatów za ich profesjonalne przygotowanie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia.