Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Izby i wybory władz PIGMiUR

29.04.2024

26 kwietnia br. w Sopocie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszy i Urządzeń Rolniczych.

Drugi dzień to już cześć robocza poświęcona obradom Walnego Zgromadzenia. Najważniejszymi elementami posiedzenia były wybory władz Izby. Zgromadzenie odbywało się wg zasad nowego statutu, przyjętego 21 marca br., który przewiduje zmiany w strukturze Zarządu oraz nowy organ we władzach – Radę Nadzorczą.

Zarząd został rozbudowany o trzech członków zarządu, gdzie każdy z nich reprezentuje inną grupę przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. To również zmiana organizacyjna wynikająca z nowego statutu. Od teraz członkowie Izby podzieleni są na trzy grypy: producentów, importerów i dealerów a każda z grup desygnuje do zarządu swojego przedstawiciela.

Najważniejszy jednak był wybór Prezesa Zarządu. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów: dotychczasowy Prezes – Wojciech Bury z firmy Bury Maszyny Rolnicze oraz Przemysław Bochat z firmy  Swimer Sp. z o.o. Sp. k. Ostatecznie uczestnicy Walnego Zgromadzenia zdecydowali o wyborze na Prezesa Przemysława Bochata. Nowy prezes wybrany został na czteroletnia kadencję. Na członków zarządu wybrano: Artura Szymczaka (Kuhn Maszyn Rolnicze) reprezentującego importerów, Seweryna Borkowskiego (KFMR Krukowiak) – reprezentującego producentów maszyn oraz Macieja Małolepszego (Małolepszy Group) jako przedstawiciela dealerów.

W Radzie Nadzorczej – nowym organie Izby decyzją uczestników Walnego Zgromadzenia zasiądą: Krzysztof Kinstler (Societe Promodis)  – jako Przewodniczący oraz Wiesław Kujawa (Reitech) i Marek Kunce (Roltop) jako członkowie Rady.

W strukturze organizacji pozostaje nadal Rada Izby, która jest organem doradczym i opiniotwórczym. Jej przewodniczącym będzie Michał Matuszewski (Agromix Rojęczyn), wiceprzewodniczącym Paweł Bawolski (Korbanek).