Izba
Statut Izby

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

już wkrótce w tym miejscy zamieszczony będzie nowy statut Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r.