Koronawirus
Wprowadzenie

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące działań podjętych przez Izbę, organizacje powiązane z Izbą, rząd RP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspektorat Sanitarny i innych, związane z epidemią koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Spis aktualności na stronie:

10.11.202 dodano materiał:

Treść pisma z ARiMR z dnia 5.11.2020 dot. pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia

15.06.2020 dodano materiał:

pismo dotyczące prośby o zmianę terminu norm emisji spalin

26.05.2020 dodano materiały:

pismo MRIRW w sprawie zmiany terminu naboru wniosków (odpowiedź na pismo z dnia 14.05.2020)

15.05.2020 dodano materiały:

pismo prezesa PIGMiUR do MRiRW w sprawie zmiany terminów naboru wniosków w PROW

23.04.2020 dodano materiały:

odpowiedź z MRiRW w sprawie wyboru wykonawców w ramach PROW

spis zmian w PROW spowodowanych zapisami w Tarczy antykryzysowej 2.0

21.04.2020 dodany materiał:

Odpowiedź w sprawie pisma skierowanego przez PIGMiUR w dniu 30 kwietnia 2020 do Premiera RP:

https://www.pigmiur.pl/wp-content/uploads/2020/04/odp.-na-pismo-z-dnia-30-marca-2020.pdf

20.04.2020 dodany materiał:

Treść ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tarcza natykryzysoawa 2.0.

https://www.pigmiur.pl/wp-content/uploads/2020/04/Tarcza-2.0.pdf

16.04.2020 – dodany materiał:

Informacje nt. ograniczeniach w podróży i zamykaniu granic w związku z COVID – 19
Tarcza finansowa – przewodnik

15.04.2020 – dodany materiał:

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej – Rolnictwo