Koronawirus
Działania PIGMiUR

Polska Izba Gospodarcza na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. Z końcem marca do członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych został wysłany list prezesa Izby. Jego treść znajduje się poniżej.

2 listopada za pośrednictwem formularza kontaktowego zwróciliśmy się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwestii pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia. Odpowiedź w tej sprawie znajduje się TUTAJ.

15 czerwca 2020 r. skierowaliśmy pismo do komisarza ds rolnictwa Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą o odroczenie terminów przejściowych dotyczących wprowadzenia norm emisji spalin „Stage V”. Teść pisma znajduje się TUTAJ.

14 maja 2020 r. skierowaliśmy pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsie z prośbą o przedłużenie terminu końca naboru wniosków do poddziałania 6.3 oraz 4.1.3 w ramach PROW 2014-2020. Pismo w formacie pdf znajduje się poniżej. Termin został wydłużony do 31 czerwca br. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane z MRiRW w dniu 25 maja 2020. Znajduje się ono TUTAJ.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

24 kwietnia br. odbyła się telekonferencja w ramach Komisji Europejskiej z udziałem instytucji zaangażowanych w proces homologacji pojazdów oraz maszyn. Dotyczyła pojazdów zarówno kategorii M, N, L, jak i T. Jak wiemy ze względu na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego mogą pojawić się trudności z dostosowaniem do wcześniej przyjętych przepisów. W przypadku pojazdów kategorii T, postulowano m.in. o to, aby przesunąć o 12 miesięcy daty dotyczące przepisów przejściowych przed oficjalnym wdrożeniem etapu V. Komisja Europejska wysłuchała tych postulatów, ale nie zapadły jeszcze wiążące decyzje w tym kierunku. Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia.

12 marca 2020 roku skierowaliśmy pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję w sprawie rozpatrywania wniosków związanych z PROW 2014-2020. W piśmie tym zwracaliśmy się m.in. z prośbą o umożliwienie rolnikom wniosków częściowych. Nasz wniosek został uwzględniony o czym zostaliśmy poinformowani w piśmie z Ministerstwa z dnia 10 kwietnia br. Oba dokumenty znajdują się w formie plików pdf poniżej w katalogu: Pisma dotyczące PROW.

Stosowne pismo zostało również wysłane do Premiera Rządu PR z prośbą o zainicjowanie istotnych działań dla naszej branży, których podjęcie może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków obecnej sytuacji. 16 kwietnia została wystosowana odpowiedź na nasze pismo. Oba dokumenty znajdują się poniżej w katalogu: Pismo do Premiera Rządu RP.

Załączamy również list, który jest wspólnym stanowiskiem organizacji CLIMMAR, CEMA i CEETTAR w kwestii wsparcia firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych w czasie epidemii koronawirusa, a także pismo organizacji CEMA skierowane do Komisji Rolnictwa UE.

List Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pana Józefa Dworakowskiego

Szanowni Państwo,

przyszło nam zmierzyć się z bardzo trudną rzeczywistością, taką, z jaką jeszcze nigdy nie musieliśmy sobie radzić. Pojawienie się pandemii COVID-19 w Polsce z oczywistych względów zakłóca organizację i funkcjonowanie wielu firm. Żadne inne wydarzenie nie miało do tej pory tak fatalnego w skutkach wpływu na naszą gospodarkę.

W obliczu pandemii koronawirusa rok 2020 będzie bardzo trudny. Czy w związku z tym jesteśmy wystarczająco silni finansowo, aby sobie poradzić z nadchodzącym kryzysem? Czy będziemy w stanie utrzymać miejsca pracy? Te i wiele innych pytań są teraz bardzo niepokojące. Dlatego potrzebujemy dużego wsparcia rządu, abyśmy mogli przetrwać, zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. Zapewne wpływ kryzysu związanego z koronawirusem będzie odczuwalny przez długi czas.

Nie można powiedzieć, że będziemy mniej dotknięci ekonomicznie, ponieważ ludzie będą nadal potrzebować jedzenia, to będzie trudny rok, a nawet dwa, trzy lata dla nas wszystkich. Tylko tak naprawdę, jaka inna gałąź gospodarki powinna sobie z tym poradzić jak nie mechanizacja rolnictwa? Przyszłość to rolnictwo!

My, jako producenci, dealerzy, dystrybutorzy sprzętu rolniczego musimy stanąć na wysokości zadania, aby pomagać rolnikom w kontynuowaniu wiosennych prac polowych. W związki z tym przed nami trudny czas, aby z jednej strony odpowiednio obsłużyć rolników, naszych Klientów, a z drugiej, żeby w bezpieczny sposób umożliwić prace naszym pracownikom.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości przedsiębiorców nawet kilka tygodni funkcjonowania w tak ograniczonych warunkach może mieć nieodwracalne następstwa. Musimy zrobić, więc wszystko, co w naszej mocy, aby przedsiębiorcy z niezbędnym pakietem pomocowym od rządu przetrwali ten trudny okres.

Z mojej strony mogę Państwa zapewnić, że my, jako Izba będziemy starać się o pomoc, wszelkie udogodnienia i uproszczenia dla nas, przedsiębiorców z branży rolniczej. 

Życzę Państwu sił i powodzenia w tych trudnych i niepewnych czasach. Jestem przekonany, że wspólnie damy sobie radę!

 

Józef  Dworakowski

Prezes

Polskiej Izby Gospodarczej

Maszyn i Urządzeń Rolniczych