Aktualności

Koniunktura w branży maszyn rolniczych w Europie odzyskuje siły

10.08.2017

Jak kształtuje się koniunktura w branży maszyn w Europie? Prezentuje to raport, który powstał na podstawie danych zebranych z krajowych organizacji zrzeszonych w ramach CLIMMAR – ogólnoeuropejskiej organizacji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia dealerów maszyn rolniczych.

Jedną z celów organizacji jest rozwój sprawozdawczości dotyczącej koniunktury. W ostatnim czasie rozwój tego obszaru nabrał tempa. Zespół projektowy, który zajmuje się tym obszarem obecnie realizuje badania pod nazwą „sprawozdanie branżowe CLIMMAR“. W ramach niego realizowane jest:
–    dwa razy w roku raportuje aktualną koniunkturę (lepiej / tak samo / gorzej) na pytania „Jak było?” i „Jak myślicie, jak będzie?” w obszarze 10 głównych aspektów,
–    raz w roku ustala dane dotyczące rynków krajowych (sprzedaż maszyn i grup maszyn) i ich struktur,
–    raz w roku ustala średnie wartości dotyczące obrotów, kosztów i wyników,
–    raz w roku szczegółowo ustala warunki gwarancyjne dla najważniejszych produktów i udostępnia związkom członkowskim każdorazowo aktualne wyniki, wartości roczne w październiku, wartości półroczne w maju każdego roku.

Cały raport znajduje się tutaj.