Aktualności

Magazyn CLIMMAR

20.07.2017

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest członkiem organizacji CLIMMAR zrzeszającej obecnie 16 krajowych stowarzyszeń dealerów maszyn rolniczych. Po raz pierwszy mamy okazję zaprezentować Magazyn CLIMMAR. Jest to na tyle istotne, że dzieje się to po raz pierwszy od momentu powstania organizacji.

To ważny krok naprzód, dzięki któremu organizacja daje wgląd w działania swoich członków z całej Europy, którzy reprezentują łącznie 17.164 dealerów i 141.950 pracowników.


Magazyn ma 56 stron, dostępny jest w języku angielskim i niemieckim, zawiera szczegółowe informacje na temat różnych działań firmy CLIMMAR, w tym:
• dane statystyczne dotyczące rozwoju rynków i struktur, trendów koniunkturalnych i średnich przedsiębiorstw. Ze szczegółowymi informacjami statystycznymi dotyczącymi sprzedawców rolnych w Europie,
• wyniki rocznego indeksu zadowolenia dealerów (DSI),  którym CLIMMAR bada relacje między dealerami ciągników a ich markami,
• raporty dotyczące programów szkoleniowych i edukacyjnych, które są jednym z głównych punktów programu CLIMMAR,
• kwestie dotyczące lobby, dla których CLIMMAR spotyka się regularnie z odpowiednimi stronami.

Ponadto czasopismo CLIMMAR zawiera szczegółowe informacje o stowarzyszeniach członkowskich. Opis obejmuje działania i najważniejsze punkty, które stowarzyszenia członkowskie realizują, a także przegląd danych kontaktowych każdego z nich.

Wersja angielska magazynu znajduje się do tutaj.
Magazyn w obu wersjach językowych można również pobrać w zakładce: Projekty/Współpraca Międzynarodowa