Aktualności

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę – propozycje Izby

16.10.2017

W dniach 11-12 października w Sejmie RP odbyło się spotkanie Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy, która pracuje nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę.

W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Michał Spaczyński.

W imieniu firm zrzeszonych z naszej Izbie podczas posiedzenia zaproponowaliśmy wprowadzenie do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę dodatkowych odstępstw poprzez dodanie dwóch nowych punktów o następującym brzmieniu:

…) w okresie od 1 czerwca do 30 września w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do nich, których sprzedaż tych produktów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży

…) podczas cyklicznych imprez targowo-wystawienniczych odbywających się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Wyżej zaproponowane poprawki zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Sprawozdanie z posiedzenia komisji dostępne jest na stronie Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=870.