Aktualności

Zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

28.04.2023

27 kwietnia br. podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych doszło do wyboru nowego Prezesa Izby, którym został Wojciech Bury.

Walne Zgromadzenie Izby odbywa się co roku. Oprócz podsumowania działań oraz przedstawienia planu realizowanych projektów na najbliższą przyszłość, ważnym elementem posiedzenia jest wybór władz Izby.

Członkowie Izby, którzy w tym roku stawili się na posiedzenie w rekordowej frekwencji, zdecydowali o wyborze nowego Prezesa. Został nim Wojciech Bury, który pełnić będzie tę funkcję przez kolejną kadencję. Na co dzień Wojciech Bury jest prezesem i właścicielem firmy Bury Maszyny Rolnicze.

Tym samym po pięciu latach, prezesem przestał być Józef Dworakowski, który wcześniej przez 19 lat zasiadał w Zarządzie Izby na stanowisku wiceprezesa.

Walne Zgromadzenie zdecydowało również o wyborze Prezydium Rady Izby, pełniącej funkcję doradczą w strukturze organizacji. Przewodniczącym Rady ponownie został wybrany Artur Szymczak (Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.), wiceprzewodniczącymi: Paweł Bawolski (Korbanek Sp. z o.o.) oraz Leszek Weremczuk (Unia Sp. z o.o.).